Posts

Showing posts from 2010

Batik - Batik of Java - North coast of Java batik - Batik tiga negeri textiles

Batik of Java: poetics and politics

Batik of Java: poetics and politics

Batik of Java: poetics and politics